Tečaj varno ravnanje z orožjem

140,00 €
SKU
0010001
Ocena:
93% of 100

Podjetje ima od leta 2001 koncesijo za izvajanje usposabljanja za preizkus znanja o ravnanju z orožjem s strani Ministrstva za notranje zadeve. Celotno osebje, ki vas spremlja skozi program izobraževanja, je strokovno usposobljeno ter ima dolgoletne izkušnje na področju varnega ravnanja z orožjem.

Usposabljanje je sestavljeno iz 10 ur teoretičnega in 5 ur praktičnega dela. Za pristop k praktičnemu delu je potrebno uspešno opraviti teoretični del preizkusa.

Podrobnejše informacije najdete tukaj.


Z opravljenim tečajem in preizkusom pred državno izpitno komisijo, lahko pridobite pravico do orožne listine.

 Prijavite se lahko na naslednji tečaj varnega ravnanja z orožjem, ki bo

17.10.2020 v Medvodah

in preizkus znanja, ki bo 26.10.2020.

(Zaradi trenutnih razmer v zvezi z virusom SARS-CoV-2 se žal tečaji in izpiti ne izvajajo.)


Za več informacij glede tečaja lahko pokličete na 040 788 905 ali nas kontaktirate preko elektronske pošte info@jbi.si.

Za informacije o tečaju, izpolnite neobvezujočo prijavo.

40. člen (ZOro-1) Orožje, strelivo in deli orožja se lahko prodajo le osebi, ki ima orožno listino za nabavo take vrste orožja, streliva in delov orožja. Prav tako se lahko sprejme v hrambo le orožje, za katero je izdana ustrezna orožna listina. Ne glede na določila prejšnjega odstavka sme trgovec prodati do dva kosa orožja iz 2. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več: - imetniku orožnega lista, dovoljenja za posest, pooblastila za nošenje orožja in dovoljenja za zbiranje orožja; - osebam, ki v skladu z 69. členom tega zakona posedujejo dovoljenje za iznos orožja. V vseh primerih sme trgovec prodati orožje iz 2. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več le posamezniku, ki je dopolnil starost 21 let in izpolnjuje pogoje iz 2. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona. Orožje sme izročiti posamezniku, ko mu ta na vpogled predloži javno listino s fotografijo, ki jo je izdal državni organ in predloži dokazila, da ne obstajajo zadržki iz 15. člena tega zakona ter dokazilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu z 19. členom tega zakona. Osebi, mlajši od 21 let, sme trgovec prodati orožje iz 2. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več le na podlagi dovoljenja za nabavo orožja, ki ga je izdal pristojni organ v skladu s 14. členom tega zakona. O prodanem orožju kategorij B, C in 1. točke kategorije D ter drugem orožju mora trgovec kupcu izdati posebno potrdilo. O prodanem orožju iz 2. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več pa izda priglasitveni list in o tem takoj, najkasneje pa v roku osmih dni obvesti pristojni organ, kjer ima kupec stalno prebivališče. Obliko in vsebino potrdil ter način obveščanja pristojnega organa predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.

Tehnične lastnosti
Dolžina
ni na voljo
Stanje
ni na voljo
Proženje
ni na voljo
Kategorija
ni na voljo
Tip/Vrsta orožja
ni na voljo
Dolžina cevi
ni na voljo
Kaliber
ni na voljo
Znamka
ni na voljo
Kapaciteta nabojnika
ni na voljo
Država proizvajalca
ni na voljo
Napišite vaše lastno mnenje
Pregledujete:Tečaj varno ravnanje z orožjem
Vaša ocena
To Top