POGOSTA VPRAŠANJA

Pogoji, ki jih moram izpolnjevati za udeležitev usposabljanja preizkusa o ravnanju z orožjem?

S preizkusom znanja se preveri, ali je kandidat sposoben samostojno, odgovorno in varno posedovati, nositi ali prenašati strelno orožje v skladu s predpisi.

Udeleži se lahko vsak, ki želi izpolniti zakonski pogoj za nabavo in posest orožja. Mladoletne osebe morajo imeti soglasje staršev ali skrbnikov.

Dovoljenja za nabavo orožja?

Vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo orožja lahko vloži polnoletna oseba na upravni enoti, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Razlogi nabave so določeni z zakonom (osebna varnost, lov, šport, zbirateljstvo in drugi).

Oseba, ki zaprosi za izdajo dovoljenja za nabavo orožja, mora aktivno sodelovati pri zbiranju dokazil in pri nabavi prvega kosa varnostnega, lovskega ali športnega orožja.

Potrebno je priložiti sledeča dokazila:
Varnostno orožje:
 • - Dokazilo, da je vaša osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi potrebovali orožje
 • - Potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobite pri pooblaščenem zdravniku
 • - Potrdilo da ste; opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem (pri pooblaščeni organizaciji), ali opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu z predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, ali da ste član lovske družine oziroma imate opravljen lovski izpit, ali da ste varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja.

Lovsko orožje:
 • - Potrdilo o članstvu v lovski organizaciji
 • - Potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobite pri pooblaščenem zdravniku.

Športno orožje:
 • - Potrdilo o članstvu v strelski organizaciji
 • - Potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobite pri pooblaščenem zdravniku
 • - Potrdilo da: ste opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem pri pooblaščeni organizaciji, ali ste opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, ali ste član lovske družine oziroma imate opravljen lovski izpit ali ste varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja.

Dovoljenja za nabavo orožja se ne izda zaradi:
 • - Zadržkov javnega reda
 • - Nezanesljivosti
 • - Uveljavitve pravice do ugovora vesti po posebnih prepisih.


Pri osebi, ki že ima orožni list za lovsko ali športno orožje, upravna enota ne preverja zgoraj napisanih pogojev, temveč ji nemudoma izda dovoljenje za nabavo lovskega orožja (praviloma največ 5 kosov).

Upravičeni razlogi izdaje orožne listine za posest oziroma nošenje orožja?

Narava orožja je takšna, da mora država nadzirati nabavo in posest orožja. Zato mora oseba, ki je dobila nabavno dovoljenje, pri upravnemu organu prijaviti nabavo orožja, registrirati orožje in zaprositi za izdajo orožne listine. Če orožja ne nabavi oziroma ne izrabi dovoljenja za nabavo, mora dovoljenje v 8 dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti omenjenemu organu.

Vlogo za izdajo orožne listine za posest orožja vloži oseba, ki ima dovoljenje za nabavo orožja. Vlogo vloži na upravni enoti, ki ji je izdala dovoljenje za nabavo orožja.

Neposredno na sedežu upravne enote, ki je izdala dovoljenje za nabavo orožja, morate v 8 dneh po nabavi orožja:

 • - Prijaviti oziroma priglasiti nabavo in prinesti nabavljeno orožje na vpogled, da upravna enota orožje registrira
 • - Izročiti potrdilo o nabavi oziroma prodaji orožja
 • - Zaprositi za izdajo orožnega lista ali dovoljenja za posest orožja oziroma zaprositi za vpis orožja v dovoljenje za zbiranje orožja v primeru nabave orožja zaradi zbiranja.

Priloga izdanemu dovoljenju za nabavo orožja vsebuje obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec vloge za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma vpis orožja v orožno listino. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj in izpolnjenega vrne kupcu ob predaji orožja. Potrdilo služi kupcu kot dokazilo o pravici do posesti in prenosu orožja do registracije orožja in je sestavni del vloge za registracijo orožja in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja v orožno listino.

Kaj moram storiti če podedujem orožje?

Oseba, ki orožje podeduje in ga želi obdržati mora opraviti tečaj o rokovanju z orožjem, če je sklep o dedovanju napisan na njo, v kolikor sklep o dedovanju ni napisan na dotično osebo mora poleg tečaja opraviti tudi izpit.

Oseba, ki podeduje orožje, pridobi lastninsko pravico za podedovano orožje, vendar pa s tem ne pridobi pravice do posesti orožja. Zato mora v primeru smrti lastnika orožja dedič ali oseba, s katero je zapustnik živel oziroma pri kateri se nahaja zapustnikovo orožje, v roku 3 mesecev izročiti orožje, strelivo in orožne listine upravni enoti, pri kateri je orožje registrirano oziroma pri upravni enoti, ki je izdala orožne listine, v primeru da ne opravi tečaja oz. tečaja in izpita ter s tem pridobi pravico do posesti orožja.

Če dedič ne zaprosi za izdajo orožne listine oziroma je njegova prošnja zavrnjena, orožja ne onesposobi, proda ali izroči v uničenje, orožje odvzame pristojna upravna enota z odločbo.

Upravna enota po pravnomočnosti odločbe o odvzemu orožja pozove lastnika, da v treh mesecih najde kupca za odvzeto orožje in strelivo. Če lastnik v tem roku ne najde kupca, pristojni organ izroči odvzeto orožje in strelivo trgovcu, ki je pooblaščen za promet z orožjem, da ga proda.

Za prodano orožje pripada lastniku dosežena cena, zmanjšana za stroške, ki so nastali pri prodaji orožja oziroma streliva. Če trgovec orožja v 6 mesecih ne proda, ga mora v 8 dneh izročiti ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve in o tem obvestiti pristojni organ. Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje posebno komisijo, ki odloči o nadaljnjem ravnanju s tem orožjem in strelivom.

Ali lahko kot posestnik orožnega lista orožje nosim pri sebi?

Dovoljenje za posest ali dovoljenje za zbiranje, imetniku ne dajeta pravice nošenje orožja.

Pravila nošenja orožja narekujejo, da se mora orožje nositi tako, da ne ogroža osebne varnosti ali varnosti koga drugega. Prav tako orožja ni dovoljeno nositi ali prenašati na javnih krajih na način, ki vznemirja ljudi, ali tako, da ga ljudje opazijo. Lovsko orožje ne sme nositi in uporabljati samo v lovišču in na strelišču, izven lovišča oziroma strelišča pa ne. Športno orožje se sme nositi in uporabljati samo na strelišču, izven strelišča pa se mora prenašati. Orožja ni dovoljeno nositi ali prenašati na javnih krajih na način, ki vznemirja ljudi, ali tako, da ga ljudje opazijo. Orožja tudi ni dovoljeno nositi ali prenašati, kjer je to izrecno prepovedano.

Za orožja, za katero je izdan orožni list, pa zakon nima posebne določbe, vendar navaja, da se to orožje lahko nosi povsod, kjer to ni prepovedano. Nositi pa se mora tako, da ne ogroža osebne varnosti ali varnosti koga drugega in na način, da ne vznemirja ljudi.

Kaj storiti v primeru izgubi orožne listine?

Orožje je lahko še posebej nevarno, če pride v roke osebi, ki ne zna ravnati z njim oziroma ravna z njim lahkomiselno. Poleg tega lahko oseba, ki ni upravičena do orožja, slabo varovano ali najdeno orožje zlorabi pri kaznivem dejanju. Prav tako lahko pride do zlorabe izgubljenih orožnih listin.

V primeru izgube orožne listine je potrebno nemudoma obvestiti najbližjo policijsko postajo, v roku 8 dni pa tudi pristojni organ.

Upravna enota izda potrdilo oz. prijavo o pogrešitvi na obrazcu "Potrdilo o naznanitvi pogrešitve orožja ali orožnih listin" ter izda dvojnik orožne listine.

Za darilo sem dobil zračno puško. Ali jo moram prijaviti?

Prijaviti oziroma registrirati je potrebno samo določene vrste zračnega orožja, in sicer; posamezniki, ki že posedujejo zračno orožje (D kategorija), pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali pa je hitrost izstrelka na ustju cevi višja od 200 m/s. V roku 6 mesecev je potrebno pri pristojnem organu oddati vlogo za pridobitev priglasitvenega lista. Pristojni organ izda priglasitveni list, če pri posamezniku ne obstajajo kakršnikoli zadržki. Torej če posedujete zračno orožje, ki nima takšne moči, za to orožje ni potrebno pridobiti nobene listine oziroma orožja ni potrebno prijavljati.

Ali poleg orožnega lista izdanega v Republiki Sloveniji potrebujem še kakšno posebno dovoljenje za izvajanje lova drugod po Evropski uniji?

Za potrebe lova se lahko orožje prenese na ozemlje druge članice Evropske unije na podlagi evropske orožne prepustnice – potovalni dokument za orožje. Poleg te listine ja potrebno pri sebi imeti tudi dokazilo, da je namen potovanja lovsko udejstvovanje (npr. vabilo lovske organizacije države članice EU ali podobno). Na podlagi teh listin je dovoljeno prenašati orožje C in D kategorije. Za izdajo evropske prepustnice je pristojna upravna enota, pri kateri je vaše stalno prebivališče.

Članice Evropske unije imajo glede nabave in posesti orožja različne pogoje, zato se je dobro pred odhodom z orožjem v drugo državo preveriti pogoje za vnos orožja pri pristojnih organih držav, preko katerih potujete in organih držav, v katero potujete.

Za darilo sem dobil zračno puško. Ali jo moram prijaviti?

Prijaviti oziroma registrirati je potrebno samo določene vrste zračnega orožja, in sicer; posamezniki, ki že posedujejo zračno orožje (D kategorija), pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali pa je hitrost izstrelka na ustju cevi višja od 200 m/s. V roku 6 mesecev je potrebno pri pristojnem organu oddati vlogo za pridobitev priglasitvenega lista. Pristojni organ izda priglasitveni list, če pri posamezniku ne obstajajo kakršnikoli zadržki. Torej če posedujete zračno orožje, ki nima takšne moči, za to orožje ni potrebno pridobiti nobene listine oziroma orožja ni potrebno prijavljati.

Artikla ni na zalogi, kdaj bo prispel?

Velikokrat je težko napovedati novo zalogo artiklov. Zaradi številnih znamk, ki jih nudimo imamo več različnih dobaviteljev in naročanje poteka v različnem času. Glede artikla, ki ga ni na zalogi in ga želite nas kontaktirajte na info@jbi.si in vam bomo posredovali želene informacije.

Ali si lahko izdelke v spletni trgovini pred nakupom fizično ogledam in jih tudi osebno prevzamem?

Seveda. Izdelke si lahko fizično ogledate v naši poslovalnici – Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana. Če želite izdelke osebno prevzeti, oddajte naročilo in kot način plačila izberite osebni prevzem. Na ta način vaše artikle rezervirate, o terminu prevzema pa vas naknadno obvestimo.

Če danes naročim, kdaj prejmem paket?

Pakete se trudimo odpošiljati kar se da hitro – od 1 do 3 delovnih dneh po oddaji naročila. Če paket nujno potrebuješ nas kontaktiraj na info@jbi.si in bomo skupaj preverili kako hitro je lahko paket pri vas.

Ali sem upravičen do povrnitve škode za poškodovano pošiljko in kako jo uveljavljam?

Izvajalec poštnih storitev je odgovoren za škodo, ki nastane med prenosom priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter poštnega paketa v primeru:

 • - Izgube, poškodbe, kraje ali izropanja
 • - Prekoračitve roka prenosa
 • - Neizvedene, nepopolno ali napačno izvedene poštne storitve.

Izvajalec poštnih storitev ni odgovoren za povzročeno škodo, če dokaže, da:

 • - Je bil prenos poštne pošiljke izveden v skladu s splošnimi pogoji
 • - Se je to zgodilo zaradi višje sile
 • - Je škoda nastala zaradi krivde ali malomarnosti pošiljatelja ali zaradi vsebine poštne pošiljke
 • - Je škoda nastala, ker je bila poštna pošiljka v skladu s četrtim odstavkom 48. člena ZPSto-2 izročena pristojnim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil ali izvajalcem javnih služb
 • - Je uporabnik poštne storitve namenoma zavaroval vsebino poštne pošiljke za višjo vrednost, kot je njena dejanska vrednost
 • - Uporabnik poštnih storitev ni vložil reklamacije v določenem roku
 • - Je nastala zaradi zakonitega ravnanja pristojnih organov.

 • Ne glede na navedeno, je pošiljatelj upravičen do povrnitve plačanih pristojbin (razen zavarovalnine).

  Uporabnik poštnih storitev ima v takih primerih pravico vložiti reklamacijo v 3 mesecih po oddaji poštne pošiljke oz. takoj ob dostavi ali najpozneje v 30 dneh od dostave, če pomanjkljivosti niso takoj vidne. Če uporabnik poštnih storitev ne vloži reklamacije v teh rokih, izgubi pravico do odškodnine. Izvajalec poštnih storitev mora na reklamacijo odgovoriti v 15 dneh za poštno pošiljko v notranjem poštnem prometu in v 2 mesecih za poštno pošiljko v mednarodnem poštnem prometu, sicer lahko uporabnik poštnih storitev v 15 dneh od poteka tega roka vloži zahtevo za rešitev spora na agencijo.

Z izvajanjem poštnih storitev nisem zadovoljen, kaj lahko storim?

Vsak uporabnik poštnih storitev ima pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje izvajalca poštnih storitev v zvezi z dostopom do storitev ali izvajanjem storitev, ki ga lahko vloži pri tem izvajalcu poštnih storitev v 30 dneh od dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje izvajalca poštnih storitev. Če izvajalec poštnih storitev ne ugodi ugovoru ali o njem ne odloči v 15 dneh po njegovem prejemu, lahko uporabnik poštnih storitev v 15 dneh od poteka tega roka vloži zahtevo za rešitev spora na agencijo.

V primeru reklamacije za povzročeno škodo med prenosom priporočene in vrednostne pošiljke ter paketa pa ima uporabnik pravico vložiti reklamacijo v 3 mesecih po oddaji pošiljke oziroma v primeru dostave takoj ob dostavi ali, če pomanjkljivosti niso takoj vidne, najpozneje v 30 dneh od dostave.

Kakšne načine plačila nudite?

 • - Plačilo po povzetju (pri poštarju z gotovino) ali na pošti (gotovina ali kartica)
 • - Plačilo po predračunu
 • - Plačilo ob osebnem prevzemu z gotovino ali kartico


Odgovora na svoje vprašanje nisem našel, kam se lahko obrnem?

Vaše vprašanje nam lahko napišete na info@jbi.si ali pa nas v delovnem času pokličete na telefonsko številko: 040 788 905 in z veseljem vam bomo svetovali.

To Top